Biblioteczka sprawności moralnych:

2012 Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012

2012 Sprawności moralnych w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012

2012_Sprawnosci_moralne_LOGO2012 Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012

NIESPODZIANKA 2012 Wychowanie jako mądrość, I. Jazukiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012

NIESPODZIANKA 2012 Pedeutologiczna teoria cnoty, I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012

2013 Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013

2013 Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013

2013 Sprawności moralne, a rozwój moralny, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013

2013 Sprawności moralne wychowawcy, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2013

2014 Sprawności moralne w perspektywie duchowej i wychowania, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2014

2014 Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2014

2015 Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu, I. Jazukiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015

2015 Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, I. Jazukiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015

2015 Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu, I. Jazukiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015

NIESPODZIANKA 2015 Społeczeństwo głęboko ludzkie, tom 1, I. Jazukiewicz, A. Więcko (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015

NIESPODZIANKA 2016 Godność jako wartość i problem edukacyjny, I. Jazukiewicz, A.M. de Tchorzewski (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2016

2017 Kształtowanie sprawności moralnych, I. Jazukiewicz, A. Jazukiewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2017

2017 Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2017

2017 Sprawności moralne a wartości, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2017

2017 Sprawności moralne a wiara, I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2017