VII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo

 

21 listopada 2018

 

W Uniwersytecie Szczecińskim spotykają się corocznie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, by zastanowić się nad fenomenem sprawności moralnych. Są one specyficznymi dyspozycjami wewnętrznymi, kierującymi człowieka w stronę moralnego dobra. Stanowią więc kategorię istotną dla teorii oraz praktyki wychowania i edukacji jako procesów urzeczywistniania potencjalnych możliwości rozwojowych człowieka. Wymiernym owocem szczecińskich spotkań jest 16 monografii dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania sprawności moralnych. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych z obszaru wiedzy humanistycznej i społecznej, nauczycieli i wychowawców z organizacji i instytucji działających w sferze edukacji oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką.

dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
Przewodnicząca konferencji

dr Ewa Rojewska
dr Piotr Goniszewski
Sekretarze konferencji

Patronat:

No results found for